FAQ

Broker u osiguranju je stručna osoba koja pomaže tvrtkama, ali i pojedincima da odaberu najprikladnije osiguranje za sebe, svoju tvrtku, dom ili obitelj. Broker je, dakle, savjetnik koji, djeluje u Vaše ime i pomaže Vam da pronađete i odaberete prave police za sebe. Stručnost i iskustvo brokera usredotočeni su na vrste osiguranja, ali i na upravljanje rizikom. Bez licenciranog brokera educiranog za izradu kvalitetne i pregledne analize pokrića i rizika gotovo je nemoguće sklopiti adekvatnu policu osiguranja sa svim potrebnim pokrićima i istodobno voditi transparentno poslovanje.

Ovlašteni broker u osiguranju radi za klijenta i štiti interese klijenta. U svom poslovanju dobar broker održava partnerski odnos s osiguravajućim kućama te je on zbog toga optimalan kanal za ugovaranje polica osiguranja kada se radi o transparentnosti, pokrićima i iznosu premije.

Mnogi se brokeri usredotočuju na nišu i rade samo s jednom vrstom osiguranja ili unutar jedne industrije. Drugi pak nude savjete o nekoliko vrsta osiguranja.

Broker u osiguranju:

 • razumije rizike i načine postavljanja prema istima
 • sluša i razumije Vaše zahtjeve za osiguranjem
 • istražuje tržište osiguranja i pronalazi policu koja najbolje odgovara Vašim zahtjevima
 • objektivno i nepristrano savjetuje o pokrićima koja najbolje odgovaraju Vašim potrebama i proračunu
 • pomaže Vam razumjeti odabrane police
 • pokrivenost i isključenja objašnjava iskreno i jasno
 • sve troškove Vaše police navodi jasno, bez skrivenih naknada
 • navodi jasne informacije i dokumentaciju
 • pomaže Vam u pripremi štete, a zatim osigurava brzu, poštenu i učinkovitu uslugu kod osiguravatelja

To je ugovor između osiguranika i osiguravajućeg društva uz ugovorenu naknadu (premiju). Na temelju ovog ugovora, osiguravajuće se društvo obvezuje isplatiti ugovoreni financijski iznos osiguraniku ili nekoj trećoj osobi, sukladno načelima uzajamnosti i solidarnosti.

Broker u osiguranju dužan je štititi interese osiguranika.

Broker u osiguranju je stoga dužan:

 • analizirati rizike i odgovarajuća načela pokrića
 • pisano obrazložiti svoj prijedlog osiguravatelja  i obavijestiti osiguravatelja o visini provizije određene za sklapanje ugovora o osiguranju
 • posredovati sklapanju ugovora u ime ugovaratelja osiguranja
 • obavijestiti osiguravajuće društvo o traženju ponude ugovaratelja za zaključivanje ugovora o osiguranju
 • uručiti ugovaratelju osiguranja policu te druge akte vezane za ugovor
 • provjeriti sadržaj police osiguranja
 • pružati pomoć ugovaratelju osiguranja za vrijeme trajanja ugovora, kako prije, tako i poslije osiguranog slučaja
 • pobrinuti se da osiguranik poduzme sve pravne radnje koje su preduvjet očuvanja, odnosno realizacije prava propisanih u ugovoru o osiguranju to u odgovarajućem roku
 • konstantno provjeravati ugovore o osiguranju koje je ugovaratelj osiguranja ugovorio
 • izraditi prijedloge za izmjenu ugovora o osiguranju

Brokeri, odnosno posrednici u osiguranju financiraju se iz provizije kod osiguravajućeg društva čija je ponuda odabrana kao najprikladnija za Vas.

Broker osiguranje bira isključivo prema pokriću koje je najbolje za Vas. Iako broker u osiguranju radi za Vas, ne plaćate ga izravno. Brokeri posjeduju licence država u kojima rade, a ta državna licenca uvjetuje zastupanje Vaših interesa.

Osim toga, dugoročno poslovanje brokera oslanja se na stalne kupce, što brokere dodatno motivira da osiguraju najbolje moguće pokriće za Vas, njihov interes da budete zadovoljni odabranim osiguranjem je konstantan.