Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR

Uredba 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016., a koja će se primjenjivati od svibnja 2018. godine, o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka vjerojatno će biti jedan od “triggera” ugovaranja police osiguranja od cyber rizika. Pripremili smo animirani video kako bismo Vas jasnije informirali o tome kakvu zaštitu može pružitiContinue reading “Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR”