Osiguranje naočala

Svjesni smo koliko vam znače Vaše dioptrijske naočale i koliko ih dobro pazite, jer vid je važan. Ponekad se ipak događaju nepredviđene situacije kad smo nespretni i naočale nastradaju. Znate li da svoje dipotrijske i sunčane naočale možete osigurati od lomova, oštećenja i nestanka uslijed provalne krađe i razbojstva? Naočale je moguće osigurati u najboljimContinue reading “Osiguranje naočala”