Osiguranje od odgovornosti javnih službenika

Osiguranje od odgovornosti javnih službenika – djelatnika u javnom sektoru Republike Hrvatske, pokriće je namijenjeno rukovodećim i drugim odgovornim osobama na funkcijama u određenom javnom tijelu. Za razliku od osiguranja od menadžerske odgovornosti (Zakon o trgovačkim društvima), ovo pokriće obeštetit će javne službenike za eventualne povrede drugih zakona – Zakona o javnoj nabavi, Zakon oContinue reading “Osiguranje od odgovornosti javnih službenika”