NAŠA SPECIJALNOST

ANA VICKOVIĆ obavlja funkciju starijeg brokera i vodi kompletan portfelj regije Dalmacija te kreira osigurateljne programe i pokrića za sve klijente iz svoje regije. Ana ima dugogodišnje iskustvo u osiguranju te posredovanju u osiguranju i reosiguranju, kao i diplomu Ekonomskog fakulteta.

ZORAN JUSUP obavlja funkciju Direktora prodaje u LINK INSURANCE BROKERS. Zoran ima preko 24 godine iskustva u osigurateljnoj industriji i diplomu Ekonomskog fakulteta. Iako je zadužen za prodajne aktivnosti Dalmacije, Zoran je aktivno uključen u poslovanje cijelog društva kao i kreiranje osigurateljnih programa, kako malih tako i velikih klijenata.