Informacije o brokeru

Sukladno odredbama članka 424. Zakona o osiguranju (Narodne novine br. 30/15) prije sklapanja ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju, kao i pri izmjenama i dopunama, odnosno obnavljanju ugovora, dužni smo obavijestiti ugovaratelja osiguranja, odnosno ugovaratelja reosiguranja o sljedećim podacima: Informacije o brokeru