Osiguranje od menadžerske odgovornosti – D&OČlanovi uprave za svoj posao i eventualne propuste odgovaraju vlastitom imovinom, a zaštitu u poslovanju može im pružiti polica osiguranja od menadžerske odgovornosti. Ovdje saznajte više: 
Odgovornost menadzera
Odgovornost menadžera