Usluge osiguranja

Osiguranje životinja ili/i gubitka vrijednosti poljoprivredne proizvodnje

Osiguranje koje pokriva rizike koji ugrožavaju život, reprodukciju te privredni učinak životinja koje koristite na imanjima i većim pogonima za uzgoj.

Osiguranje usjeva i nasada ili/i gubitka vrijednosti poljoprivredne proizvodnje

Vaše gospodarstvo može pretrpjeti štetu uslijed nepredviđenih vremenskih neprilika, a ovaj tip osiguranja financijski je instrument nadoknade štete koju su vaši usjevi i nasadi pretrpjeli.

Osiguranje od odgovornosti za neispravan proizvod

Koliko god bili sigurni u kvalitetu svojeg proizvoda, uvijek postoje nepredvidive situacije, a zbog EU direktive , podliježete odgovornosti za štetu koju je vaš proizvod uzrokovao.

Osiguranje od loma stroja

Financijska zaštita u slučaju uništenja ili oštećenja strojeva ili njegovih komponenata.

Osiguranje potraživanja

Tip osiguranja koji se najčešće smatra dijelom uspješnog upravljanja rizicima poslovanja, a omogućuje sigurnu naplatu vaših potraživanja i povećanje vaše konkurentne sposobnosti.

Osiguranje od menadžerske odgovornosti – D&O

Znate li da kao član uprave za svoje odluke i eventualne propuste odgovarate vlastitom imovinom? Zaštitu u poslovanju može Vam pružiti polica osiguranja od menadžerske odgovornosti. To je financijska zaštita od loših menadžerskih odluka .

Osiguranje od profesionalne odgovornosti

Dok su neke profesionalne odgovornosti zakonski obavezne, ostale možete ugovoriti kako biste zaštitili svoje poslovanje i pružili bolju uslugu. Bilo da ste odvjetnik, arhitekt, knjigovođa ili obavljate neku drugu profesionalnu djelatnost, uvijek možete napraviti propust ili pogrešku, a ovom policom ublažavate njene posljedice .

Cyber rizik

U digitalno doba, većina poslovnih subjekata izložena je cyber rizicima, a kroz osiguranje od cyber rizika, svoje poslovanje možete osigurati od povrede ili napada na informatičke i računalne sustave.

Osim s navedenim vrstama osiguranja, možemo vam pomoći i s nešto učestalijim i poznatijim tipovima osiguranja kao što su: automobilska osiguranja, životna osiguranja, osiguranja kućanstva, putna ili zdravstvena osiguranja te osiguranja od posljedica nesretnog slučaja.

Uz navedeno, svojim klijentima nudimo i uslugu stručne pomoći kod provođenja postupaka javne i jednostavne nabave za usluge osiguranja tako što:

  • Pripremamo tehničku specifikaciju
  • Provodimo testiranje tržišta osiguranja
  • Definiramo kriterije ENP
  • Obavljamo pregled zaprimljenih ponuda
  • Pripremamo troškovnike