Usluge osiguranja

Osiguranje životinja ili/i gubitka vrijednosti poljoprivredne proizvodnje

Osiguranje koje pokriva rizike koji ugrožavaju život, reprodukciju te privredni učinak životinja koje koristite na imanjima i većim pogonima za uzgoj.

Osiguranje usjeva i nasada ili/i gubitka vrijednosti poljoprivredne proizvodnje

Vaše gospodarstvo može pretrpjeti štetu uslijed nepredviđenih vremenskih neprilika, a ovaj tip osiguranja financijski je instrument nadoknade štete koju su vaši usjevi i nasadi pretrpjeli.

Osiguranje od odgovornosti za neispravan proizvod

Koliko god bili sigurni u kvalitetu svojeg proizvoda, uvijek postoje nepredvidive situacije, a zbog EU direktive , podliježete odgovornosti za štetu koju je vaš proizvod uzrokovao.

Osiguranje od loma stroja

Financijska zaštita u slučaju uništenja ili oštećenja strojeva ili njegovih komponenata.

Osiguranje potraživanja

Tip osiguranja koji se najčešće smatra dijelom uspješnog upravljanja rizicima poslovanja, a omogućuje sigurnu naplatu vaših potraživanja i povećanje vaše konkurentne sposobnosti.

Osiguranje od menadžerske odgovornosti – D&O

Znate li da kao član uprave za svoje odluke i eventualne propuste odgovarate vlastitom imovinom? Zaštitu u poslovanju može Vam pružiti polica osiguranja od menadžerske odgovornosti. To je financijska zaštita od loših menadžerskih odluka.

Osiguranje od profesionalne odgovornosti

Dok su neke profesionalne odgovornosti zakonski obavezne, ostale možete ugovoriti kako biste zaštitili svoje poslovanje i pružili bolju uslugu. Bilo da ste odvjetnik, arhitekt, knjigovođa ili obavljate neku drugu profesionalnu djelatnost, uvijek možete napraviti propust ili pogrešku, a ovom policom ublažavate njene posljedice.

Cyber rizik

U digitalno doba, većina poslovnih subjekata izložena je cyber rizicima, a kroz osiguranje od cyber rizika, svoje poslovanje možete osigurati od povrede ili napada na informatičke i računalne sustave.

Osim s navedenim vrstama osiguranja, možemo vam pomoći i s nešto učestalijim i poznatijim tipovima osiguranja kao što su: automobilska osiguranja, životna osiguranja, osiguranja kućanstva, putna ili zdravstvena osiguranja te osiguranja od posljedica nesretnog slučaja.

Uz navedeno, svojim klijentima nudimo i uslugu stručne pomoći kod provođenja postupaka javne i jednostavne nabave za usluge osiguranja tako što:

  • Pripremamo tehničku specifikaciju
  • Provodimo testiranje tržišta osiguranja
  • Definiramo kriterije ENP
  • Obavljamo pregled zaprimljenih ponuda
  • Pripremamo troškovnike