Zašto imati brokera

  • sluša i razumije vaše zahtjeve za osiguranjem
  • pretražuje tržište osiguranja kako bi pronašao pravu policu koja odgovara tim zahtjevima
  • nudi objektivne, nepristrane savjete o pokriću koja odgovara Vašim potrebama i  proračunu
  • pomaže Vam u razumijevanju polica po vašem izboru
  • objašnjavaju pokrivenost i isključenja, iskreno i jasno
  • jasno navode sve troškove vaše police, bez skrivenih naknada
  • navode jasne informacije i dokumentaciju
  • pomažu Vam oko papira, tako da nema odgode u pokrivanju
  • pomoći će Vam u pripremi štete, a zatim Vam osigurati brzu, poštenu i učinkovitu uslugu osiguravajućeg društva